CN ▼
400-662-9158
快速制备液相色谱柱
SepaFlash® column
快速制备液相色谱仪
快速制备液相色谱柱
制备色谱填料
产品目录
标准型快速分离柱
标准型快速分离柱

标准型快速分离柱

▶ SepaFlash®标准型快速分离柱采用优质硅胶装填,性价比优越;
▶ 具有标准的Luer-Lok进液口和Luer-Slip出液口,兼容各种快速液相制备色谱系统;
▶ 自动化机械灌装,分离度高,重现性好;
▶ 分离柱柱体采用专利技术设计,耐压好,无漏液;
▶ 2005年已进入国际市场,产品成熟,市场认知度高;
▶ 另有氧化铝快速分离柱可供选择。

每盒包装内都有质检报告,若有质量问题,免费更换!

无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å(比表面积500m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8101-0004

4 g

4 mg–0.4 g

20

15–40

105.8

12.4

300/20.7

S-8101-0012

12 g

12 mg–1.2 g

18

30–60

124.5

21.2

300/20.7

S-8101-0025

25 g

25 mg–2.5 g

12

30–60

172.7

21.3

300/20.7

S-8101-0040

40 g

40 mg–4.0 g

12

40–70

176.0

26.7

300/20.7

S-8101-0080

80 g

80 mg–8.0 g

10

50–100

248.5

30.9

200/13.8

S-8101-0120

120 g

120 mg–12 g

10

60–150

261.5

37.2

200/13.8

S-8101-0220

220 g

220 mg–22 g

6

80–220

215.9

59.4

150/10.3

S-8101-0330

330 g

330 mg–33 g

5

80–220

280.3

59.8

150/10.3

S-8101-0800

800 g

800 mg–80 g

3

100–300

382.9

78.2

100/6.9

S-8101-1600

1600 g

1.6 g–160 g

2

200–500

432.4

103.8

100/6.9

※兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。


3 kg 无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å(比表面积500 m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8101-3000

3000 g

3.0 g–300 g

200–500

509.5

127.5

100/6.9

※兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。

一次运行最多可分离300g样品,拥有和SepaFlash®系列产品同样的可靠性和重现性。3kg快速分离柱采用熔融技术焊接而成,最大工作压力可达100psi。通用的Luer-Lok进出液口可以兼容各种快速液相制备系统。
▶ 专利灌装技术,性能可靠,重现性好;
▶ 加固型柱体,最大工作压力可达100 psi;
▶ Luer-Lok进出液口可以兼容各种快速液相制备系统;
▶ 分离纯化更快速,节省时间和溶剂。

新产品上市 柱子尺寸- 5kg

SepaFlash®快速分离柱系列喜添新成员,柱子尺寸为5kg。通过一次运行最多可分离500g样品;拥有和SepaFlash系列产品同样的可靠性和重现性。5kg快速分离柱采用熔融技术焊接而成,最大工作压力可达100psi(6.9bar)。通用的Luer-Lok进出液口尺寸与成熟产品3kg分离柱一样;可以兼容各种快速液相制备系统。


无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å(新产品)

(比表面积500 m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)


产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径

(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8101-5000

5 kg

5 g–500 g

1

200–500

770

127.5

100/6.9


※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。


新产品上市 柱子尺寸- 10 kg
SepaFlash®快速分离柱系列喜添新成员,柱子尺寸为10kg。通过一次运行最多可分离1kg样品,拥有和SepaFlash®系列产品同样的可靠性和重现性。10kg快速分离柱采用专利技术设计,最大工作压力可达100psi(6.9bar)。标准尺寸的进出液口可以连接不同尺寸的液相管路(1/2英寸;3/8英寸;3/16英寸;1/8英寸),兼容各种快速液相制备系统。

flash快速制备液相色谱柱

※ 专有灌装技术,性能可靠,重现性好;
※ 加固型柱体,最大工作压力可达100 psi;
※ 标准尺寸的进出液口可以兼容各种快速液相制备系统;
※ 能够满足从小规模到中试规模的工艺放大要求;
※ 分离纯化更快速,节省时间和溶剂;
※ 一次性塑料柱体,使用后按照工业固废处置安全便捷。

无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å(比表面积500 m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径

(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8101-010K

10 kg

10 g–1 kg

1

300-1000

850

172.5

100/6.9

※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。


氧化铝快速分离柱 中性氧化铝,粒径50–75µm,孔径55 Å(比表面积155m2/g,pH值6.5–7.5,上样量0.1–4%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8601-0004-N

8 g

8 mg–0.32 g

20

10–30

105.8

12.4

300/20.7

S-8601-0012-N

24 g

24 mg–1.0 g

18

15–45

124.5

21.2

300/20.7

S-8601-0025-N

50 g

50 mg–2.0 g

12

15–45

172.7

21.3

300/20.7

S-8601-0040-N

80 g

80 mg–3.2 g

12

20–50

176.0

26.7

300/20.7

S-8601-0080-N

160 g

160 mg–6.4 g

10

30–70

248.5

30.9

200/13.8

S-8601-0120-N

240 g

240 mg–9.6 g

10

40–80

261.5

37.2

200/13.8

S-8601-0220-N

440 g

440 mg–17.6 g

6

50–120

215.9

59.4

150/10.3

S-8601-0330-N

660 g

660 mg–26.4 g

5

50–120

280.3

59.8

150/10.3

S-8601-0800-N

1600 g

1.6 g–64 g

3

100–200

382.9

78.2

100/6.9

S-8601-1600-N

3200 g

3.2 g–128 g

2

150–300

432.4

103.8

100/6.9

S-8601-3000-N

6000 g

6.0 g–240 g

1

150–300

509.5

127.5

100/6.9

※兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。


酸性氧化铝,粒径50–75µm,孔径55 Å (比表面积155 m2/g,pH值3.8–4.8,上样量0.1–4%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8601-0004-A

8 g

8 mg–0.32 g

20

10–30

105.8

12.4

300/20.7

S-8601-0012-A

24 g

24 mg–1.0 g

18

15–45

124.5

21.2

300/20.7

S-8601-0025-A

50 g

50 mg–2.0 g

12

15–45

172.7

21.3

300/20.7

S-8601-0040-A

80 g

80 mg–3.2 g

12

20–50

176.0

26.7

300/20.7

S-8601-0080-A

160 g

160 mg–6.4 g

10

30–70

248.5

30.9

200/13.8

S-8601-0120-A

240 g

240 mg–9.6 g

10

40–80

261.5

37.2

200/13.8

S-8601-0220-A

440 g

440 mg–17.6 g

6

50–120

215.9

59.4

150/10.3

S-8601-0330-A

660 g

660 mg–26.4 g

5

50–120

280.3

59.8

150/10.3

S-8601-0800-A

1600 g

1.6 g–64 g

3

100–200

382.9

78.2

100/6.9

S-8601-1600-A

3200 g

3.2 g–128 g

2

150–300

432.4

103.8

100/6.9

S-8601-3000-A

6000 g

6.0 g–240 g

1

150–300

509.5

127.5

100/6.9

※兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。


碱性氧化铝,粒径50–75µm,孔径55 Å (比表面积155 m2/g,pH值9.0–10.0,上样量0.1–4%)

产品编码

柱尺寸

上样量

包装规格

(根/盒)

流速(ml/min)

柱长度

(mm)

柱内径(mm)

最大工作压力(psi/bar)

S-8601-0004-B

8 g

8 mg–0.32 g

20

10–30

105.8

12.4

300/20.7

S-8601-0012-B

24 g

24 mg–1.0 g

18

15–45

124.5

21.2

300/20.7

S-8601-0025-B

50 g

50 mg–2.0 g

12

15–45

172.7

21.3

300/20.7

S-8601-0040-B

80 g

80 mg–3.2 g

12

20–50

176.0

26.7

300/20.7

S-8601-0080-B

160 g

160 mg–6.4 g

10

30–70

248.5

30.9

200/13.8

S-8601-0120-B

240 g

240 mg–9.6 g

10

40–80

261.5

37.2

200/13.8

S-8601-0220-B

440 g

440 mg–17.6 g

6

50–120

215.9

59.4

150/10.3

S-8601-0330-B

660 g

660 mg–26.4 g

5

50–120

280.3

59.8

150/10.3

S-8601-0800-B

1600 g

1.6 g–64 g

3

100–200

382.9

78.2

100/6.9

S-8601-1600-B

3200 g

3.2 g–128 g

2

150–300

432.4

103.8

100/6.9

S-8601-3000-B

6000 g

6.0 g–240 g

1

150–300

509.5

127.5

100/6.9

※兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。

获取报价
点击购买
标准型快速分离柱 试用申请
X
姓名 :
电话 :
邮箱 :
所在机构 :
电话 : 400-662-9158
前沿科研成果报道
试用 | 定制 | 应用 | 售后